Monday, November 10, 2014

ការវិវត្តរបស់ទារកនៅក្នុងផ្ទៃម្ដាយ

រូបនេះមានប្រភពមកពី Wikipedia.org

ហេតុអ្វីបានជាមនុស្សចាំបាច់មានកូន? តើមុនពេកបង្កើតបានជាទារកម្នាក់តើត្រូវឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលអ្វីខ្លៈ? មនុស្សស្រីគ្រប់រូបចាំបាច់ត្រូវបង្កើតកូនដើម្បីបន្តជាជំនាន់ក្រោយ។ ប្រសិនបើមិនបង្កើតជំនាន់ក្រោយទេនោះវានឹងបាត់បង់ទៅបន្តិចម្ដងៗរហូតដល់គ្មានអ្វីទាំងអស់។
នៅពេលដែលប្ដីប្រពន្ធមួយគូរៀបការរួចពួកគេធ្វើការបង្ករកំនើតនៅពេលនោះស្ពែម៉ាតូសូអ៊ីត(កាម៉ែតឈ្មោល) រាប់លានបានចូលទៅជួបគ្នាជាមួយអូវ៉ុល(កាម៉ែតញី)តាមរយៈស្បូននិងរាងកាយនៃស្បូននិងចូលទៅក្នុងបំពង់បង្កកំណើត s ដែលក្រូម៉ូសូមភេទញី(X) ក្រូមូសូមភេទឈ្មោល(Y)។ហើយធ្វើការវិវត្តក្លាយទៅជាអមប្រ៊ីយ៉ុង។

រូបនេះមានប្រភពមកពី Wikipedia.org

រយៈពេលពីរសប្តាហ៍ការបង្កកំណើតក៏ត្រូវបានសំដៅដល់ថាជាដំណាក់កាលដំណុះ។អំប្រ៊ីយ៉ុងបានចំណាយពេលពីរបីថ្ងៃខាងមុខទៀតដែលធ្វើដំណើរចុះបំពង់ ផាលូព។វាចាប់ផ្តើមចេញជាកោសិការកោសិកាតែមួយហើយបន្ទាប់មកបានបែងចែកជាច្រើនដងដើម្បីបង្កើតជាគ្រាប់នៃកោសិកាលើសពីនេះទៀតកោសិកាត្រូវបានអមដោយការបង្កើតជាការបែហោងធ្មែញរវាងកោសិកាតូចមួយដំណាក់កាលនេះត្រូវបានគេហៅថាប្លាសតូស៊ីរហូតដល់ចំណុចនេះមានកំណើននៅក្នុងទំហំសរុបនៃអំប្រ៊ីយ៉ុងនោះដូចដែលវាត្រូវបានបង្ខាំងនៅក្នុងសែលនេះ។
រូបនេះមានប្រភពមកពី Wikipedia.org

 ផ្ទុយទៅវិញការបែងចែកគ្នាផលិតកោសិកាជាបន្តបន្ទាប់តូចជាងមុនប្លាសតូស៊ីឈានដល់ស្បូននៅប្រហែលជាថ្ងៃទីប្រាំក្រោយពីការបង្កកំណើតបានដំណើរការនេះគឺសំដៅទៅលើការកើតមាននៃការប្លាសតូស៊ីពីអនុញ្ញាតឱ្យកោសិកានៃប្លាសតូស៊ីដើម្បីចូលមកក្នុងទំនាក់ទំនងជាមួយនិងការប្រកាន់ខ្ជាប់ទៅ, កោសិកាស្បូនរបស់ស្បូននៅទីបំផុតនឹងផ្តល់ឱ្យកើនឡើងដល់រចនាសម្ព័ន្ធក្រៅអំប្រ៊ីយ៉ុងដូចជាសុកនិងភ្នាស។នៅក្នុងការមានផ្ទៃពោះដែលទទួលបានជោគជ័យច្រើនបំផុត, ការកែអំប្រ៊ីយ៉ុង 8 ទៅ 10 ថ្ងៃបន្ទាប់ពីការបញ្ចេញពងអូវុល។ អំប្រ៊ីយ៉ុងភ្នាសក្រៅអំប្រ៊ីយ៉ុង, និងសុកត្រូវបានសំដៅរួមទៅជាទស្សនមួយឬជា ផលិតផលនៃទស្សនៈ ។កំណើនយ៉ាងឆាប់រហ័សកើតឡើងនិងលក្ខណៈពិសេសខាងក្រៅសំខាន់អំប្រ៊ីយ៉ុងនេះបានចាប់ផ្តើមយកសំណុំបែបបទ ដំណើរការនេះត្រូវបានហៅថាភាពខុសគ្នាដែលបង្កើតប្រភេទកោសិកាផ្លាស់ប្តូរ (ដូចជាកោសិកាឈាមកោសិកាតម្រងនោមនិងការកោសិកាប្រសាទ) ។
រូបនេះមានប្រភពមកពី Wikipedia.org

រូបនេះមានប្រភពមកពី Wikipedia.org

ការរំលូតកូន ឬរលូតកូននៅក្នុងត្រីមាសដំបូងនៃការមានផ្ទៃពោះគឺជាធម្មតាដោយសារតែកំហុសហ្សែនដ៏ធំឬមានភាពមិនប្រក្រតីក្នុងការអំប្រ៊ីយ៉ុងកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ក្នុងអំឡុងពេលដ៏សំខាន់នេះ (ភាគច្រើនបំផុតនៃត្រីមាសដំបូង), អំប្រ៊ីយ៉ុងកំពុងអភិវឌ្ឍន៍គឺងាយនឹងប៉ះពាល់។ចាប់ពីសប្តាហ៍ទី 10 នៃការមានផ្ទៃពោះ (សប្តាហ៍ទី 8 នៃការអភិវឌ្ឍ) សារពាង្គកាយកំពុងអភិវឌ្ឍត្រូវបានគេហៅថាទារកមួយ។ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃទារកចាប់ផ្ដើមរីកលូតលាស់។ដំបូងគឺខួរក្បាលបន្ទាប់មកគឺឆ្អឹងឆ្នងបន្ទាប់មកកមវិវត្តន៍អវយវៈតាមក្រោយរហូតដល់ក្រប់អាយុ៩ខែ១០ថ្ងៃទើបគេក្លាយទៅជាទារកពេញលក្ខណៈហើយក៏ប្រសូត្រចេញមកក្រៅ។
រូបនេះមានប្រភពមកពី Wikipedia.org

0 comments:

Post a Comment